جلسه ستاد بحران شهر جوپار برگزار شد
صبح امروز جلسه آمادگی ستاد بحران  شهر جوپار، با حضور یزدان پناه شهردار جوپار و مسئولین واحد ها شهرداری در
بیشتر بخوانید...
آگهی مزایده زمین / تیر ۱۳۹۷
شهرداری جوپار، در نظر دارد تعداد زمین را  به افراد واجدشرایط از طریق مزایده عمومی واگذار کند. New Microsoft Word Documentاطلاعات
بیشتر بخوانید...

رویدادهای تاریخی


نظرسنجی

میزان رضایت از خدمات شهرداری؟

ارتباط با شهردار