آگهی مزایده زمین / تیر ۱۳۹۷

شهرداری جوپار، در نظر دارد تعداد زمین را  به افراد واجدشرایط از طریق مزایده عمومی واگذار کند.

New Microsoft Word Documentاطلاعات مزایده عمومی زمین ۹۷

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رویدادهای تاریخی


نظرسنجی

میزان رضایت از خدمات شهرداری؟

ارتباط با شهردار