آگهی مزایده زمین/ شهرداری جوپار

 

آگهی مزایده

 

شهرداری جوپار با توجه به مجوز شماره  ۳۱۲/۹۷ مورخ  ۲/۱۱/۹۷  شورای اسلامی شهر  در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی  قطعه زمین مسکونی  واقع در سطح شهر جوپار از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده  می توانند با درنظر گرفتن مراتب ذیل پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ    ۲/۱۲/۹۷ به همراه تضمین شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری جوپار تحویل نمایند. ضمناً بازگشایی  پیشنهادات در تاریخ   ۴/۱۲/۹۷  ساعت  ۱۰ صبح صورت می پذیرد.

  • قیمت پایه اراضی و سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و در امور مالی یا دایره املاک ودر سایت شهرداری  به آدرس   jouparesabz.ir   موجود می باشد .
  • سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده خریداران خواهد بود.
  • تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز بحساب سپرده شهرداری (مندرج در اسناد ) معادل ۵% قیمت کل هر قطعه مورد مزایده می باشد.

 

                                                                                  یزدان پناه

                                                                                شهردار جوپار

اسناد مزایده

مزایده زمین

 

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رویدادهای تاریخی


نظرسنجی

میزان رضایت از خدمات شهرداری؟

ارتباط با شهردار