ارتباط با ما

آدرس:استان کرمان، شهرستان کرمان، شهر جوپار، خیابان شریعتی 1
کد پستی:۷۶۳۶۱۴۵۸۹۷
تلفن: ۳۳۷۸۰۰۱۱-۱۴ -۰۳۴
فکس: ۳۳۷۸۰۰۱۳ -۰۳۴
سامانه پیام کوتاه:۱۰۰۰۳۴۳۳۷۸۰۰۱۱

رویدادهای تاریخی


نظرسنجی

میزان رضایت از خدمات شهرداری؟

ارتباط با شهردار