اطلاعیه ؛ مزایده زمین شهرداری جوپار/ تکمیلی

آگهی مزایده

شهرداری جوپار با توجه به مجوز شماره  ۴/۹۷ مورخ ۱۸/۱/۹۷  شورای اسلامی شهر  در نظر دارد نسبت به فروش ۱۴ قطعه زمین مسکونی  واقع در بلوار ولایت  ، ۳ قطعه از پلاک تفکیکی  ۴۱۵/۱ خیابان  مسجدالرسول  شهر جوپار از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده  می توانند با درنظر گرفتن مراتب ذیل پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  ۱۹/۲/۹۶ به همراه تضمین شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری جوپار تحویل نمایند. ضمناً بازگشایی  پیشنهادات در تاریخ ۲۰/۲/۹۷  ساعت  ۱۰ صبح صورت می پذیرد.

  • قیمت پایه اراضی و سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و در امور مالی یا دایره املاک می باشد .
  • سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده خریداران خواهد بود.
  • تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز بحساب سپرده شهرداری (مندرج در اسناد ) معادل ۵% قیمت کل هر قطعه مورد مزایده .

مزایده زمین

 

 

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رویدادهای تاریخی


نظرسنجی

میزان رضایت از خدمات شهرداری؟

ارتباط با شهردار