مناقصه تامین منابع انسانی در مجموعه فضای سبز، تنظیف و عمران شهرداری جوپار

 

آگهی مناقصه

شهرداری جوپار در نظر دارد اجرای پروژه نگهداری فضای سبز  را به شرح مندرج در اسناد مناقصه طی مدت یکسال وبا متراژ حدوداً  ۸۵۰۰۰  متر مربع روزانه  و پروژه تنظیف و رفت و روب معابر  شهر  و  کارهای عمرانی محدوده شهر  را به  شرح مندرج در اسناد مناقصه  طی مدت یکسال وبا متراژ  تقریبی روزانه    ۹۰۰۰۰   متر مربع  از طریق  برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا کلیه پیمانکاران تایید صلاحیت شده از اداره کل کار وامور اجتماعی  دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ   ۲۸/۲/۹۸ تا تاریخ  ۱۱/۳/۹۸ وجهت تسلیم پیشنهادات  تا تاریخ  ۱۲/۳/۹۸ تا ساعت ۱۴ به شهرداری جوپار به آدرس جوپار خیابان شریعتی کوچه شماره ۱ مراجعه نمایند . در ضمن  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات  مختار است وشرکت کنندگان باید ۵% سپرده شرکت در مناقصه  به عنوان ضمانت شرکت درمناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی ویا وجه نقد واریزی به شماره حساب سپرده شهرداری (مندرج در اسناد ) به همراه سایر اسناد تحویل نمایند .

بازگشایی پیشنهادات در ساعت  ۱۰ صبح  مورخ ۱۸/۳/۹۸ صورت خواهد پذیرفت ودرصورتی که برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانتنامه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

بدیهی است که هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد وسایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج  است %اطلاعات مناقصه تنظیف پیش نویس قرارداد فرم پیشنهاد قیمت فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا فرم مربوطه جهت پاکت ب اطلاعات مناقصه فضای سبز پیش نویس موافقتنامه_۲ پیشنهاد قیمت فرم مربوطه جهت پاکت ب

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رویدادهای تاریخی


نظرسنجی

میزان رضایت از خدمات شهرداری؟

ارتباط با شهردار