مناقصه / ساماندهی و محوطه سازی سایت قنات گوهرریز

آگهی مناقصه

 

شهرداری جوپار در نظر دارد با توجه به مجوز شماره ۱۶۳/۹۶ مورخ ۱۵/۸/۹۶  شورای اسلامی شهر ،   نسبت به ساماندهی و محوطه سازی  اطراف قنات گوهرریز با توجه به ثبت جهانی قنات مذکور ، از طریق مناقصه عمومی اقدام  نماید  لذا پیمانکاران مجاز می توانند از تاریخ    ۲۰/۰۱/۹۸ جهت دریافت CD   محتوی اسناد مناقصه  به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را  با احتساب کسورات قانونی  و همراه با ضمانتنامه  بانکی بمبلغ /۰۰۰/۰۰۰/ ۱۱۷  ریال  تا تاریخ ۰۲/۰۲/۹۸   به  شهرداری جوپار تحویل نمایند .

 

شهرداری جوپار  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد و ضمانتنامه های اول تا سوم  در صورت انصراف  به نفع شهرداری ضبط می گردد .

هزینه چاپ آگهی  بر عهده برنده مناقصه می باشد .

بازگشایی پیشنهادات در تاریخ ۰۴/۰۲/۹۸  ساعت ۱۲ ظهر  در محل شهرداری صورت خواهد پذیرفت  %

 

 

 

شهرداری جوپارScan Scan01 Scan02 Scan03 Scan04 Scan05 Scan06 پیش نویس قرارداد

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رویدادهای تاریخی


نظرسنجی

میزان رضایت از خدمات شهرداری؟

ارتباط با شهردار